Bank draft là gì? Cách chuyển tiền bằng Bank Draft

(Tiếng Anh: Bank draft) hay còn gọi là Hối phiếu ngân hàng,  đó là một hình thức chuyển tiền của ngân hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế. Ngân hàng phát hành cho khách hàng một tờ séc của mình hoặc của ngân hàng đại lí tùy vào thỏa thuận với ngân hàng đại lí.

Bank Draft hay hối phiếu ngân hàng được hiểu là một tờ Séc do ngân hàng “mẹ” ký phát cho một ngân hàng đại lý của mình. Để ra lệnh cho ngân hàng đại lý trích một số tiền nhất định từ tài khoản ngân hàng, trả cho người thụ hưởng được chỉ định trên hối phiếu.

Có thể thấy, hối phiếu ngân hàng không phải là hối phiếu được phát sinh từ quan hệ thương mại, mà được phát sinh từ quan hệ giữa ngân hàng tổng với ngân hàng đại lý của nó.

Hối phiếu ngân hàng được phát hành khi có một khách hàng yêu cầu bằng một đơn thư, để thanh toán, chuyển tiền cho việc mua bán trao đổi, giữa các cá nhân trong hoạt động quốc tế.

Sau khi nhận được đơn thư yêu cầu, ngân hàng sẽ kiểm tra số dư tài khoản của khách hàng, và xét duyệt có được xác nhận phát hành hối phiếu hay không. Nếu đủ yêu cầu thì ngân hàng sẽ trừ vào tài khoản của khách hàng số tiền, mà khách hàng yêu cầu ghi trên hối phối. Ngoài ra khách hàng sẽ phải trả một khoản phí cho ngân hàng.

Chuyển tiền bằng phát hành hối phiếu ngân hàng

Để chuyển tiền bằng ngoại tệ, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phải mở tài khoản và duy trì số dư bằng ngoại tệ để phát hành Séc. Để chuyển tiền bằng VND, ngân hàng nước ngoài phải mở tài khoản bằng VND tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Nếu khách hàng chuyển tiền bằng ngoại tệ, thì: Ngân hàng Ngoại thương sẽ ghi nợ tài khoản khách hàng (bằng ngoại tệ hoặc VND tương đương), sau đó phát hành cho khách hàng tờ séc bằng ngoại tệ tương ứng.

Khách hàng Việt Nam sẽ dùng tờ séc này thanh toán cho người thụ hưởng nước ngoài. Người thụ hưởng xuất trình tờ séc cho ngân hàng phục vụ mình (ở nước ngoài), trên cơ sở đó, ngân hàng nước ngoài ghi Nợ tài khoản Nostro và ghi Có cho người thụ hưởng và gửi giấy báo Nợ cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Nếu khách hàng chuyển tiền bằng VND thì: Ngân hàng Ngoại thương sẽ ghi nợ tài khoản khách hàng bằng VND, sau đó phát hành cho khách hàng tờ séc bằng VND tương ứng. Khách hàng Việt Nam dùng tờ séc này thanh toán cho người thụ hưởng ở nước ngoài.

Người thụ hưởng xuất trình tờ séc cho ngân hàng phục vụ mình (ở nước ngoài), sau đó, ngân hàng nước ngoài chuyển tờ séc đến Ngân hàng Ngoại thương để được ghi Có vào tài khoản Vostro; khi được báo Có, ngân hàng nước ngoài tiến hành ghi Có cho người thụ hưởng số tiền tương ứng.

Để dễ hình dung về hối phiếu ngân hàng, các bạn theo dõi ví dụ sau:

Ông A tại Việt Nam có giao dịch mua/bán với ông B tại nước ngoài một lô hàng có giá trị 1 tỷ. Lúc này để thanh toán cho công ty B, ông A sẽ làm một đơn thư yêu cầu ngân hàng C phát hành hối phiếu có trị giá 1 tỷ với người thụ hưởng là ông B.

Sau khi nhận được đơn yêu cầu từ ông A, ngân hàng C sẽ xét duyệt, kiểm tra các thông tin đồng thời kiểm tra tài khoản của công ty A xem có đủ số tiền 1 tỷ hay không. Khi xác minh đúng các thông tin, ngân hàng C sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản của ông A số tiền theo đúng con số trên đơn yêu cầu phát hành hối phiếu là 1 tỷ. Ngân hàng C sẽ phát hành cho ông A một tờ hối phiếu có giá trị 1 tỷ đồng của mình hoặc ngân hàng đại lý tùy vào thỏa thuận với ngân hàng đại lý.

ông B là người thụ hưởng có quyền nhận số tiền 1 tỷ ghi trên hối phiếu do ông A thanh toán cho giao dịch mua bán kia khi đến hạn.

Lưu ý: Khi hối phiếu được phát hành, khách hàng nhận được hối phiếu từ ngân hàng người bán (người thụ hưởng) thì nên xác định chắc chắn hối phiếu đó có rút được tiền từ ngân hàng đại lý hay không, thì mới giao hàng. Điều này để tránh tình trạng hối phiếu bạn nhận được là hối phiếu giả.

Một số bất lợi khi thanh toán bằng hối phiếu ngân hàng

1. Người chuyển tiền phải ghi Nợ ngay tại thời điểm tờ séc được phát hành, trong khi đó việc ghi Có cho người thụ hưởng phải chờ một thời gian nhất định.

2. Nếu người thụ hưởng không có tài khoản tài khoản tại ngân hàng trả tiền, thì việc xử lí tờ séc trở nên phức tạp.

3. Tờ séc có thể bị thất lạc hoặc bị đánh cắp và có thể bị lợi dụng.

Ngoài ra, nhà nhập khẩu khi thanh toán bằng séc ngân hàng còn chịu các bất lợi sau:

1. Một số quốc gia áp dụng luật quản lí ngoại hối cấm sử dụng séc để chuyển tiền ra nước ngoài.

2. Các ngân hàng áp dụng phí rất cao trong xử lí séc.

3. Thời gian ghi Nợ và ghi Có là rất lâu.

4. Xét từ góc độ người hưởng lợi tờ séc, không có một bảo đảm nào rằng tờ séc sẽ được thanh toán.

(Theo Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments