Các loại giấy tờ quan trọng bắt buộc thay đổi vào năm 2020

Theo quy định mới, kể từ năm 2020 sẽ có sự thay đổi của một số loại giấy tờ quan trọng như chứng minh nhân dân chuyển sang thẻ căn cước, thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, hộ chiếu passport...

Cụ thể việc thay đổi sẽ có những chi tiết sau đây, bạn có thể cùng Vayzi xem qua ở bài viết dưới này nhé..>!!!

Các loại giấy tờ quan trọng bắt buộc thay đổi vào năm 2020

Chứng minh nhân dân(CMND) chuyển sang Căn cước công dân(CCCD)

Luật căn cước 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016) ghi rõ, kể từ ngày 1/2/2020, tất cả công dân sẽ được cấp thẻ căn cước công dân(CCCD) thay thế cho chứng minh thư nhân dân (CMND).

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 38 luật này đã nêu rõ:

Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2016; chậm nhất từ ngày 1/1/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này.

Các loại giấy tờ quan trọng bắt buộc thay đổi vào năm 2020

Thẻ bảo hiểm y tế giấy chuyển sang thẻ bảo hiểm y tế điện tử(có gắn chip)

Tại điểm G khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ghi rõ:

“Chậm nhất đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế”

Đổi mẫu mới Giấy phép lái xe 

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định:

Giấy phép lái xe được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư này có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe, thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.”

Trên đây là những thông tin mới nhất về việc đổi các loại giấy tờ quan trọng vào năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất tại bài viết này.

Xin cảm ơn! 

Nguồn: Vnexpress

About the author

  Vayzi.com

  Hãy để lại thông tin bên dưới nhân viên chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất nhé

  Để Lại Bình Luận

  avatar
    Subscribe  
  Notify of

  End