Lợi nhuận trước thuế là gì? Lãi Vay ngân hàng thuế

Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, trong những mỗ hình quan trọng đó chính là lợi nhuận trước và sau thế. Nó đóng vai trò then chốt trong quá trình và quy mô của 1 doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đọc chỉ số tốt hơn trong việc quản lý mô hình cũng như lợi chuận của công ty.

Hôm nay hãy cùng Vayzi tìm hiểu thêm lợi nhuận trước thuế và lãi vay cũng như cách thức tính lợi nhuận trước bạ là gì nhé.

Lợi nhuận sau thuế là gì, cách tính lợi nhuận sau thuế

Việc năm bắt những thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp giảm được các rủi do tín dụng và phân tích các dự án hiệu quả nhất? Vậy Lợi nhật trước thuế là gì? Hãy cùng Vayzi tìm hiểu những thông ti liên quan đến thông tin này nhé,

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) là số liệu cụ thể để đo lường lợi nhuận mà các doanh nghiệp hay nhà đầu tư thực hiện trước thời điểm thanh toán lãi vay và khoản thuế (nếu có). 

Lợi nhuận trước thuế là phần lợi nhuận mà công ty hay doanh nghiệp nhận về sau khi trừ bỏ số vốn bỏ ra nhưng vẫn chưa trừ đi khoản tiền đóng thuế. Lợi nhuận trước thuế thực tế khác xa so với thu nhập trước thuế. Thu nhập chỉ là lấy doanh thu trừ  đi vốn. Những lợi nhuận là tổng hợp rất nhiều khoản thu khác nhau và thu nhập chỉ là một phần trong lợi nhuận mà thôi. 

Vì vậy, lợi nhuận trước thuế thường xuất hiện trên các báo cáo thu nhập giao dịch, lợi nhuận hay thua lỗ. EBIT có được nhờ khấu trừ các chi phí từ doanh thu, từ đó cho ra một kết quả đó là lợi nhuận gộp. Từ thu nhập trên, khấu trừ các khoản chi và sau đó cho ra số thu nhập trước lãi và thuế.

Cách tính lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế có thể được tính theo hai công thức: 

  • CT 1: Lợi nhuận trước thuế (πtrước thuế) = π kinh doanh + π tài chính + πphát sinh. 
  • CT 2: Lợi nhuận trước thuế (πtrước thuế) = TR  – FC – VC.

Trong đó:

  • TR: Tổng doanh thu
  • FC: tổng chi phí cố định
  • VC: tổng chi phí biến đổi (chi phí phát sinh)

Cách tính lợi nhuận ròng

Tại sao cần phải tính lợi nhuận ròng? – Tính lợi nhuận ròng để biết lợi nhuận chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số doanh thu của doanh nghiệp, thông qua đó đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả hay không? Hiệu quả ở mức độ nào?. Và sau đây là cách tính lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận ròng = tổng doanh thu -(30% chi phí + 10%VAT) – 20% thuế doanh nghiệp.

Cách tính lợi nhuận ròng

Lưu ý: Lợi nhuận ròng chịu tác động không nhỏ từ chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế, để tăng lợi nhuận ròng thì cần phải tiết kiệm khoản chi phí này. Mức chi phí hoạt động của doanh nghiệp hiện nay thường dao động ở mức 5%. 

2. Lợi nhuận sau thuế là gì?

Lợi nhuận sau thuế hay còn gọi là lợi nhuận ròng, lãi ròng là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí trong quá trình họat động sản xuất và trừ tiền thuế TNDN.

Hai khoản lợi nhuận này sẽ được tính toán tổng hợp và quyết toán vào cuối mỗi năm. Sau khi tính xong lợi nhuận sau thuế, % cổ tức sẽ được chia cho các cổ động tùy theo cổ phần mà họ nắm giữ.

Công thức tính lợi nhuận sau thuế là gì ?

Lợi nhuận sau thuế = Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí – Thuế TNDN.

Lưu ý: Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế là tổng chi phí và thuế thu nhập, nếu giảm mức chi phí và thuế TNDN xuống thấp nhất đồng nghĩa với việc lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế sẽ giảm xuống.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì?

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chính là phần lợi nhuận sau thuế nhưng chưa sử dụng đến phần lợi nhuận này, được giữ nguyên và treo trên TK 4211 (Tài khoản lợi nhuận chưa phân phối) trong bảng cân đối kế toán.

Sau khi kết thúc báo cáo quyết toán, các doanh nghiệp sẽ họp đại hội cổ đông để quyết định trrích lập các quỹ dự phòng: Ví dụ: quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính…và chia cổ tức. Trường hợp không chia cổ tức hằng năm thì phần lợi nhuận này được giữ lại, cộng dồn và khoản này gọi là lợi nhuận chưa phân phối.

3. Lợi nhuận sau thuế có những ý nghĩa gì?

Tìm hiểu đến đây mọi người sẽ hỏi lợi nhuận sau thế có những tác dụng gì đến doanh nghiệp của mình hay không? Điều này có ảnh hưởng gì đên doanh thu cũng như những lợi nhuận phát hoặc lỗ phát sinh?

- Lợi nhuận sau thuế quyết định công ty, doanh nghiệp kinh doanh tốt hay không, lời hay lỗ. Từ giá trị này, doanh nghiệp có thể dễ dàng biết các tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu, lợi nhuận/tài sản, đánh giá tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Ngược lại, giá trị này nhỏ hơn 0 nghĩa là công ty kinh doanh thua lỗ và cần điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Giá trị lợi nhuận sau thuế lớn hơn 0 và càng lớn thì công ty càng có lãi lớn, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

- Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế lại phản ảnh phần lợi tức và cổ tức dành cho các cổ đông và các nhà đầu tư dài hạn. Điều này chính là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tạo dựng niềm tin cho các đối tác của mình từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững lâu dài.

Kết.

Việc tại ra lợi nhuận cũng như nhằm kiểm soát được công ty của mình đang hoạt động như thế nào? Lợi nhuận trước và sau thuế sẽ có sự chệnh lệnh khá lớn về lợi nhuận.

Hy vọng bài viết Lợi nhuận trước thuế và sau thuế là gì? có thể giúp bạn giải đáp những thắc mằc mà Vayzi đã cung cấp đến cho mọi người rõ ràng hơn .
Bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau từ tài chín kế toán đến ngân hàng.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments