Phí trả nợ trước hạn là gì? Những lý do khách vẫn bị nợ?

Khi vay vốn, mọi người thường ít quan tâm đến phí phạt trả nợ trước hạn của ngân hàng, chỉ đến khi bạn tất toán khoản vay trước hạn thì mới giật mình… Phí phạt trả nợ trước hạn là khoản phí áp dụng cho việc trả vay trước kỳ hạn. Nhiều người thắc mắc tại sao họ trả nợ sớm hơn lại bị phạt tiền, người cho vay được trả nợ sớm hơn dự định họ lại không thích hay sao? Nhưng bạn không biết sau những việc làm sai quy trình được thiết lập sẵn sẽ ảnh hưởng đến cả một hệ thống.

Phí phạt trả nợ trước hạn là một khoản tiền phạt của ngân hàng áp dụng đối với người đi vay muốn hoàn tất trả khoản vay gốc ngay tại một thời điểm, sớm hơn so với thời hạn đã được ghi trên hợp đồng tín dụng của mình và ngân hàng.

Khoản phí trả nợ này chính là số tiền mà khách hàng phải bỏ thêm ra khi thanh toán trước vì đã không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng vay. Số tiền phạt được tính dựa trên tổng số tiền mà khách hàng còn dự nợ.

Vì sao lại có thu phí phạt khi trả nợ trước hạn?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người đưa ra, bởi vì sao thanh toán muộn thì bị phạt mà khi tất thanh toán cho ngân hàng sớm vẫn bị mất một khoản phí. Lý do vì:

 • Việc thu phí trả trước hạn của ngân hàng nhằm để bù đắp những chi phí trả lãi huy động vốn của ngân hàng đã phát sinh khi khách hàng thanh toán nợ trước hạn.
 • Dự phòng rủi ro có thể xảy ra như rủi ro lãi suất hay cân đối nguồn vốn huy động giữa lãi suất và kỳ hạn vay.
 • Ngân hàng sẽ phải mất thời gian để giải ngân số tiền này cho khách hàng khác.
  Đồng thời là biện pháp chế tài để phạt người vay vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết.
 • Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ đối với bên vay.

Vì vậy tất cả các ngân hàng đều quy định phải trả phí nếu khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã ghi trên hợp đồng. Đây giống như việc phạt trả nợ trước hạn khách hàng. Và quy định này không hề trái với quy định pháp luật.

Để rõ hơn: khoản phí phạt này là khoản để bù đắp những khoản chi phí phát sinh, những rủi ro về lãi suất, cũng như cân đối nguồn vốn, các ngân hàng buộc phải thu phí khi khách hàng tất toán trước hạn.

Công thức tính phí phạt trả nợ trước hạn:

Phí trả nợ trước hạn = Tỷ lệ phí trả nợ trước hạn x Số tiền trả trước

Trong đó:

 • Tỷ lệ phí trả nợ trước hạn: Là phần trăm sẽ bị phạt được ghi trong hợp đồng trước đó.
 • Số tiền trả trước: Là số tiền khách hàng còn vay và giờ trả hết (số tiền còn nợ).

Căn cứ theo Điều 474 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về Nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thỏa thuận.

5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Ngoài ra, theo Điều 478 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn như sau:

1. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.

2. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, nếu không có thỏa thuận khác.

Phí phạt trả nợ hạn của các ngân hàng ở Việt Nam

#1. Ngân hàng HSBC.

Đây là bảng thanh toán trước hạn của ngân hàng HSBC:

Chi tiếtPhí tất toán trước hạn
Năm thứ 1Năm thứ 2Năm thứ 3Năm thứ 4Năm thứ 5Năm thứ 6
Cố định6 tháng3%3%2%0%0%0%
1 năm3%3%2%0%0%0%
2 năm3%3%2%0%0%0%
3 năm3%3%2%0%0%0%
4 năm3%3%2%1%0%0%
5 năm3%3%2%1%1%0%
Giao động3%3%2%2%0%0%

#2. Ngân hàng Techcombank:

Phí thanh toán trước hạn theo biểu phí  dịch vụ tín dụng mới nhất mà Techcombank áp dụng được thể hiện ở bảng dưới đây:

Dịch vụMức phíTối thiểu
Trả nợ trước hạn trong năm đầu3% số tiền trả trước hạn200.000VND
Trả nợ trước hạn trong năm thứ hai3% số tiền trả trước hạn
Trả nợ trước hạn từ năm thứ ba2% số tiền trả trước hạn

#3. Ngân hàng Vietcombank:

Phí trả nợ trước hạn theo biểu phí  dịch vụ tín dụng mới nhất mà Vietcombank áp dụng gồm:

 • Đối với các khoản vay ngắn hạn dưới 1 năm và với số tiền vay thấp Khách hàng trả nợ trước hạn sẽ được miễn phí phạt phá hợp đồng.
 • Đối với các khoản vay trung và dài hạn mức phí thanh toán trước hạn dao động khoảng từ 0,5% đến 2% theo các điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng vay tín dụng.

Hoặc theo bảng tính phí dịch vụ mới nhất mà Vietcombank đưa ra thì mức phí thanh toán trước hạn/phí phạt tất toán hợp đồng trước hạn được quy định như sau:

 • Năm đầu tiên ngân hàng tính phí 2% số tiền nợ trả trước hạn
 • Năm thứ hai ngân hàng tính phí 1,5% số tiền nợ trả trước hạn
 • Năm thứ ba ngân hàng tính phí 0,5% số tiền nợ trả trước hạn

 #4. Ngân hàng HDBank:

Đây là khoản mục phí phạt trả nợ trước hạn được trích trong Biểu phí dịch vụ tín dụng của ngân hàng HDBank.

Phí phạt trả nợ/thanh lý trước hạn
Dịch vụMức phí
Trả trước hạn đối với vay ngắn hạn0,03%/ngày – TT: 300.000 VND
Trả nợ trước hạn đối với khoản vay trung dài hạnPhí phạt trả nợ trước hạn = Tổng số tiền phạt của các kỳ trả nợ trước hạn.

Trong đó: Số tiền phạt của 1 kỳ trả nợ trước hạn = (Số tiền trả nợ trước hạn của kỳ * số ngày trả nợ trước hạn so với thời điểm phải trả nợ của kỳ *1.5%/360)

Cách tính lãi trả nợ trước hạn

Được tính theo công thức:

Phí trả nợ trước hạn = Tỷ lệ phí trả nợ trước hạn x Số tiền trả trước


Trong đó:

 • Tỷ lệ phí trả nợ trước hạn: Là phần trăm sẽ bị phạt được ghi trong hợp đồng trước đó
 • Số tiền trả trước: Là số tiền khách hàng còn vay và giờ trả hết (số tiền còn nợ).

Tuy trả nợ trước hạn bị phạt một khoản tiền nhưng tốt nhất khi có điều kiện, khách hàng nên thanh toán càng sớm càng tốt khoản vay ngân hàng, tránh tình trạng “lãi mẹ đẻ lãi con”.

Phần kết vềPhí trả nợ trước hạn là gì

Trên đây là thông tin về phí phạt trả nợ trước hạn của một số ngân hàng tiêu biểu trong năm 2020. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về phí phạt của các ngân hàng khác trong thời gian tới…

Tuy việc trả nợ trước hạn sẽ khiến bạn bị phạt một khoản tiền nhưng tốt nhất khi có điều kiện hãy nên thanh toán càng sớm càng tốt khoản vay tại ngân hàng.

Ngoài ra, để tránh những rắc rối có thể xảy ra, các chuyên gia khuyên người đi vay trước khi ký kết hợp đồng cần phải đọc kỹ các điều khoản trong đó, đặc biệt cần lưu ý đến các loại phí như: phí tất toán trước hạn, phí nợ quá hạn và phí thanh toán trễ…

Hy vọng bai viết trên hy vọng bạn có cái nhìn về phí trả nợ trước hạn tránh những rủi ro không cần thiết về phí trả nợ trước hạn này. mọi ý kiến đóng gọi bạn có thể để lại commen, đội ngũ vayzi sẽ cố gắn hỗ trợ để hỗ trợ vốn tốt nhất.

Mở thẻ VPBank

Để cuộc sống dễ dàng hơn bạn có thể đăng ký mở thẻ tín dụng với ưu đãi lên đến 110 triệu mở thẻ lân đầu tiên,

Hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm chi tiết nhé.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments