Tag Archives: 2 Loại bảo lãnh phổ biến bạn nhất định phải biết

2 Loại bảo lãnh phổ biến bạn nhất định phải biết

Bảo lãnh ngân hàng được xem là một loại bảo đảm từ một ngân hàng về việc đảm bảo trách nhiệm của người đi vay. Điều này có nghĩa là, nếu người đi vay không thể thanh toán được khoản nợ của mình, ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán nó trong phạm vi […]