Tag Archives: Bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng và những điều cần biết

Bảo lãnh ngân hàng  là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã […]