Tag Archives: đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Hướng dẫn cách đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Bạn đang cần đăng ký giấy tạm tú tạm vắng cho người nước ngoài? Hiện nay có rất nhiều người nước ngoài đến và sống làm việc tại nước a, do đó địa phương cần nắm rõ nhũng quy định và thủ tục để đăng ký tạm trúc cho người nước ngoài để tiện cho […]