Tag Archives: Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì? Những điều cần biết trước khi ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ là: loại tiền gửi có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn của một tổ chức hay doanh nghiệp tại một ngân hàng cung cấp dịch vụ gửi tiền ký quỹ. Số tiền đó sẽ được xem như một hình thức đảm bảo về tài chính của doanh nghiệp và tổ chức […]