Tag Archives: phí trả nợ trước hạn là gì

Phí trả nợ trước hạn là gì? Những lý do khách vẫn bị nợ?

Khi vay vốn, mọi người thường ít quan tâm đến phí phạt trả nợ trước hạn của ngân hàng, chỉ đến khi bạn tất toán khoản vay trước hạn thì mới giật mình… Phí phạt trả nợ trước hạn là khoản phí áp dụng cho việc trả vay trước kỳ hạn. Nhiều người thắc mắc […]