Tag Archives: sức mạnh của việc gửi lãi kép

Công thức tính lãi suất kép || Sức mạnh của lãi kép trong đầu tư tài chính.

Albert Einstein từng nói: “Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t … pays it” (Tạm dịch: Lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Những ai vận dụng được nó sẽ nhận được sự giàu có, còn những ai không hiểu… […]