Tag Archives: unc sacombank

Ủy nhiệm chi là gì? Ủy nhiệm chi dùng để làm gì?

Ra ngân hàng bạn hay thăc mắc việc tìm các mẫu ủy nhiệm tri? Vậy ủy nhiệm tri là gì? Nó áp dụng gì trong giao dịch? Sau đây hãy cùng Vayzi tìm hiểu thêm về mẫu ủy nhiệm tri này nhé,1. Ủy nhiệm chi ACB dùng để là gì?Ủy nhiệm chi (hay UNC) là […]