Tag Archives: vay ngắn hạn là gì

Vay ngắn hạn là gì? Lãi suất vay ngắn hạn là bao nhiêu?

Phương thức cho vay ngắn hạn là những khoản vay có thời hạn nhỏ hơn 1 năm, vay ngắn hạn đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu vay vốn lưu động trên cơ sở thấu hiểu dòng tiền và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.Thuật ngữ cho vay ngắn hạn được […]